יורו – מטבעות

היורו הוא יחידת המטבע העיקרית. יחידת המשנה היא סנט. מאה סנטים הם יורו אחד.

מטבעות האירו מוטבעים בערכים של 1 סנט, 2 סנטים, 5 סנטים, 10 סנטים, 20 סנטים, 50 סנטים, 1 יורו ו-2 יורו.

למטבעות היורו צד אחד משותף לכל מדינות גוש היורו, ואילו הצד השני שונה ממדינה למדינה ומותאם באופן מקומי. כל המטבעות נחשבים הילך חוקי בכל גוש האירו, ללא תלות בהטבעה על הצד הלאומי של המטבע.

הצד האחורי של מטבעות 2 יורו משמש את המדינות השונות, בנוסף לעיצוב הרגיל, גם לציון אירועים לאומיים מיוחדים. כל מדינה זכאית להטביע פעם בשנה מטבעות 2 יורו עם צד אחורי מיוחד לציון אירועים אלו.

כמו כן מוטבעים מטבעות לאספנים, שאינם מיועדים לשימוש יום-יומי ואינם מהווים הילך חוקי מחוץ למדינה בה הוטבעו.