Archive for the ‘כללי’ category

הדולר מתחזק במעט מול מרבית המטבעות בעקבות החששות להאטה בהתאוששות הכלכלה בעולם

יולי 6th, 2009

החששות מפני ההאטה מגבירים את המשיכה למטבע האמריקאי – הנחשב השקעה בטוחה

הדולר היציג התחזק ב-0.5% ל-3.884 שקל; איבד השבוע 2.2%

יולי 6th, 2009

לאומי: "העלייה בתיאבון לסיכון יחד עם הסנטימנט השלילי כלפי הדולר בעולם יביאו להיחלשותו מול השקל"

מיטב: העלייה בתיאבון לסיכון בשילוב הסנטימנט השלילי לדולר יביאו להיחלשותו בתקופה הקרובה

יולי 6th, 2009

לפי האנליסטים, המטבעות המובילים יסחרו כתגובה לשינויים בבורסות העולם, שצפויות לעבור שבוע תנודתי נוסף